159
 

מחנאים יוצרים

159
אמיר חיבוקים (מאירוביץ) - שירי המחנה ביוטיוב
אמיר חיבוקים (מאירוביץ) - מילים
גילי אבישי ועדי שליט - חול מסביב וכחול בעיניים
יש בסוף גם הקלטה לביצוע בחי בערב כישרונות! כשהמבצעים מתמודדים עם צרידות קשה...
ואיך שלא / קובה בן דור