159
 
159

ואיך שלא / קובה בן דור

159
ואיך שלא / קובה בן דור

לאן שלא אפנה לרעות
תמיד אתכם ארצה להיות
כמעט תמיד חמדמודים
אך לפעמים די מעיקים
וגם אני עם הביריות
די מתפתה לאחרות

מיילים עולים, זה לא נעים
עושים חררה לחברים
ובימים ובלילות
עולות עולות לי
התחינות
וזרם רם קולח
ותפילותי לרוח
די נדחות.

שקט עכשיו...
ונראה שכל אחד עסוק בענייניו
זה "המחנה" הכי טוב במדינה
אפשר לחשוב, שזה הסוף
מאמין שכלום לא השתנה

מיילים מיילים ואת משמעותם
גם צוות מהות לא מבין אותם
וגם אני מיואש מאלה
חולם עליהם בלילות
SHIFT DELELTE עושה אחריהם
אופס, נגמרו לי כל הקללות

מיילים עולים, זה לא נעים
עושים חררה לחברים
לאן שלא אפנה לרעות
עדיין אתכם ארצה להיות...