159
 
159

ראשי צוותים פסח 2020

159

ראשי צוותים ממחנות קודמים:
ראשי צוותים מחנה פסח 2020 - בחזרה לעתיד

לוגיסטיקה
- מארק פרידמן 054-4250585

חשמל - צור משעל  - 052-5501103
 
מים - דוד בר אילן 054-803-9809
 
מטבח - יניב גריצמן 052-3661850
 
הרשמה - דאסי נוי 052-2447153  יעל אברהמי 054-529-5260
 
צוות חדשים - מיכל גרשוני 054-660-6055
 
תקציב  - חמוטל גרנות  052-854-9515
 
מהות -  מיכל שקד 052-3284501
 
וייב - ורד ברקוביץ 052-2888871
 
סדנאות - דנה וניר אסתרמן 052-2768308
 
אקולוגיה - איה נוח 055-2284958
 
אחראי על החלוץ - ערן כתר 052-3788329
 
צוות נוער - מארק פרידמן 054-4250585
 
צוות משפחות - הילה קיסר 052-356-6810
 
צוות יצירה  -  טליה אורבך 050-9002878

טרמפים - ליבת 052-851-2995

צוות צ'אי שופ - אורן לוי 050-902-0888