159
 
159

ראשי צוותים גניה 2019


159

ראשי צוותים ממחנות קודמים:
ראשי צוותים גניה 2019

לוגיסטיקה - נתי פסטרנק 052-690-1069

העמסה ופריקה - מוי גלנטה 054-564-0149

חשמל - צור משעל - 052-5501103

מטבח - יעל אברהמי 054-529-5260

הרשמה ותקציב - דאסי 052-244-7153 וצביקה 052-565-6297

וייב - ורד ברקוביץ 052-288-8871

משפחות - פזית שאולי 054-834-0917

אקולוגיה - איה נח 055-228-4958

צוות יצירה - מאיה הופמן - 050-347-9379

צוות סדנאות - ניר אסתרמן 052-8551454